• Postanite i vi bogatiji i sretniji roditelji i bračni par

  • Što je obiteljsko obogaćivanje?

 


Predstavljanje programa u Istri
 

  • Žminj, 11.prosinca: OŠ Vladimira Gortana, učionica br. 14, u 18:30
  • Rovinj, 12. prosinca: OŠ Jurja Dobrile (blagovainica) u 18:30
  • Pula - 1. termin 12. prosinca,  mjesni odbor Veruda, u 16:30
  • Pula - 2. termin 12. prosinca, sv.Antun kod arene u 18:30

Temeljna zadaća programa Obiteljskog obogaćivanja je promicanje osobnog i bračnog napretka supružnika te pružanje pomoći roditeljima u odgoju djece.


Temeljni cilj programa Obiteljskog obogaćivanja je da bračni parovi, tijekom rasprave o odgojnim pitanjima vezanima uz njihovu djecu, u PRIJATELJSKOM okruženju, otkriju bogatstvo obiteljskog života u smislu osobnog razvoja.


Program je namijenjen roditeljima i bračnim parovima. Sastavljen je od različitih modula koji se proučavaju po metodologiji najprikladnijoj za učenje odraslih osoba, a to je proučavanje slučaja (case study). Slučajevi su temeljeni na stvarnim životnim situacijama iz obiteljskog života.
 

Kako učimo?


Učimo proučavanjem definiranih slučajeva. Proučavanje slučaja odvija se kroz četiri faze. Započinje individualnim čitanjem i razgovorom supružnika. Dodatno se, na sastancima malih grupa, produbljuje analiza uočavanjem činjenica i artikuliranjem problema. Rješavanjem problema u posljednjoj fazi analize slučaja bavi se velika grupa koja uključuje sve polaznike radionice. Rad velike grupe moderira iskusni moderator, jedan od roditelja koji je i sam prošao kroz analizu slučaja.
 

Više o tome

Često postavljanja pitanja (FAQ)

IFFD je skraćenica za International Federation for Family Development (Međunarodna federacija za razvoj obitelji). IFFD je nevladina, neovisna i neprofitna federacija ustanovljena da promiče i podupire sve vrste inicijativa u korist braka i obitelji.

Razvoj obitelji je koncept čija je bit pružanje pomoći roditeljima u odgoju i obrazovanju njihove djece, njihovu osobnom poboljšanju i unaprijeđenju njihova braka. Temelji se na participativnoj metodologiji, čiji su ciljevi: - poboljšavanje odgojnih i obrazovnih vještine roditelja i vještine donošenja odluka s obzirom na svoju djecu, - proširivanje znanja i usavršavanje bračnih odnosa, - revitaliziranje pojma braka i obitelji - pripreme svih članove obitelji da postanu slobodni i odgovorni građani. Tečajevi obiteljskog obogaćivanja su temeljno sredstvo koje se koristi za postizanje ovih ciljeva.

Za sve parove koji žele odgajati i obrazovati svoju djecu, unaprijediti sebe osobno i koji žele dobiti sredstva koja im pomažu u postizanju tih ciljeva.

Cilj tečajeva obiteljskog obogaćivanja je da uloga roditelja bude više "stručna". Stručnost u ovom slučaju podrazumijeva odgovornost, slobodu i ljubav, koja omogućuje obitelji da obavlja svoju ključnu ulogu. Osim izobrazbe kojom se muž i žena osposobljavaju da budu bolji stručnjaci, oni se također osposobljavaju u roditeljstvu. Tečajevi obiteljskog obogaćivanja im pružaju znanja i sredstva koja će im omogućiti da postignu veću obiteljsku sreću.

Tečajevi (moduli) obiteljskog obogaćivanja su strukturirani na temelju programa oblikovanog u skladu s različitim fazama razvoja djece. Oni pružaju znanja o glavnim pedagoškim okvirima i osnovnim navikama koje djeca moraju naučiti. Tečaj bračne ljubavi uključuje najvažnije aspekte u bračnim odnosima. Tečajevi razvijeni u ovom programu, temelje se na metodi studije slučaja, metodologiji u kojoj se traži naročit angažman sudionika, u kojoj prvo mala skupina parova analizira stvarne slučajeve, koji se zatim na drugoj sjednici dalje raspravljaju u velikoj grupi sa stručnim moderatorom.

Tečajevi se uobičajeno sastoje od 10-tak slučajeva. Tečajevi se odvijaju na mjesečnoj osnovi. Tijekom jednog mjeseca se raspravlja o jednom slučaju tako da ga prvo prouči bračni par, zatim se održi sastanak male grupe u kojoj je npr. 4-5 bračnih parova, a zatim se održi sastanak velike grupe na kojem se okupe svi parovi iz malih grupa. Na takav način jedan tečaj se protegne kroz jednu godinu. Međutim, ritam se može mijenjati i prilagoditi potrebama parova koji sudjeluju.

Osnovno je da muž i žena preuzmu odgovornost za odgojnu i obrazovnu ulogu. Također, oboje moraju biti suglasni u poduzimanju pravog opredjeljenje za svoju osobnu, bračnu i obiteljsku sreću. Napredak se može postići samo ako se traži zajednički cilj. To je razlog za specifičan uvjet po kojem je nužna nazočnost oba supružnika u našim tečajevima.

Tečajeve koordiniraju središta za razvoj obitelji, grupe i udruge uključene u organizaciju aktivnosti za izobrazbu i podršku obiteljima. Voditelji tečaja su profesionalci iz različitih sektora izvježbani u moderiranju i tehnikama komunikacije i sa širokim znanjem o sadržaju svakog od tečajeva. Tečajevi su razvijeni u okviru pretpostavke da roditelji uvježbavaju roditelje, odnosno obitelji uvježbavaju obitelji.

Osnovna djelatnost središta za obiteljsko obogaćivanje je usmjerena na obrazovne tečajeve i programe za obitelji, ali ona također razvijaju i razne druge aktivnosti kao što su forumi, kongresi i konferencije koje se bave temama koje se tiču obitelji, suradnja u socijalnim programima, s masovnim medijima i institucijama za podršku obitelji, organizacija slobodnog vremena i kulturne aktivnosti za promicanje međugeneracijske solidarnosti.

Razvoj i organizacija tečajeva podrazumijeva određene troškove koji se trebaju platiti. Zbog toga se naplaćuje naknada za pohađanje tečajeva za obiteljsko obogaćivanje. Visinu određuje svako središte obiteljskog obogaćivanja, uzimajući velik broj čimbenika u obzir, ovisno o situaciji i području u svijetu gdje je središte nalazi.

Tečajevi Obiteljskog obogaćivanja temelje se na tečajevima IFFD-a, koji su osmišljeni tako da prate specifična pitanja koja se pojavljuju u razvojnim fazama djeteta. Iznimka je skupina tečajeva Bračna ljubav koji se bavi najvažnijim pitanjima i izazovima u bračnim odnosima.

Ne morate! Parovi se, po mogućnosti, okupljaju u domu svakog para naizmjenično radi ugodnije radne okoline. Potrebno je profesionalno definirati vrijeme početka i završetka okupljanja i rada, kako bi svaki par mogao prilagoditi i organizirati svoje ostale obveze. Ukoliko ste raspoloženi za druženje, neka ono otpočne nakon što službeno završite obradu slučaja.

Kontakt

Ukratko o nama

Sample imageMi smo grupa roditelja koja je htjela uložiti više u naše obitelji, kroz dublji odnos u braku i bolji odgoj naše djece. Odlučili smo preuzeti program Obiteljskog obogaćivanja koji je pokrenula međunarodna neprofitna nevladina udruga, nazvana IFFD.
više o nama